Achtergrond

Beweging

Als je The Structure doet zul je merken dat er iets met je gebeurt wat moeilijk te omschrijven valt. Die beleving zit ergens letterlijk en figuurlijk tussen het ervaren van de realiteit en jouw persoonlijke realiteit in. Het laat je die twee realiteiten ervaren en hoe je door je eigen ruimte in te nemen in het grotere geheel orde aanbrengt in de vermeende chaos. The Structure helpt je niet alleen jouw vraag vanuit vier standpunten te bekijken, maar ook om  op vier vlakken antwoord te ontvangen. The Structure brengt je in beweging daar waar je vastzit of bent vastgelopen in je geest. The Structure brengt je bewust in contact met jouw imaginatie. Het is juist de persoonlijke imaginatie die je verder gaat brengen in je leven. Het is de inspiratie voor empathie, innovatie, probleemoplossing, kunst en wetenschap.

 

The Structure kun je beschouwen als een ruimtelijke imaginatietechniek of -methode om ideeën te generen. Op een bepaalde manier zijn er overeenkomsten met bestaande optieken over ideegeneratie zoals die van James Webb Young in A Technique for getting Ideas of  aanverwante methodieken als The Maturity Process, een visualisatie-oefening om in contact te komen met onze volledige potentie gebaseerd op het boek "Holodynamics" van Vernon Woolf. 

Begeleiding

The Structure kent een vorm van begeleiding die bovenal faciliterend is. De begeleider helpt de deelnemers bij het doorlopen van de diverse stappen door aanwijzingen te geven, incidenteel een feedbackvraag te stellen en middelen aan te reiken als een stoel of een schrijfblok of een pen. Het is de deelnemer die in The Structure zelfstandig tot een vraag en antwoorden komt. In die zin is er in The Structure geen sprake van coaching of therapie, maar gaat het vooral om het versterken van de eigen beleving. In die beleving kunnen de antwoorden omhoog komen. 


”The four elements are the hormones of imagination!” Gaston Bachelard